Konkurs! Wygraj Tool Pocket od Deuter!

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Biorąc udział w tym konkursie, użytkownik zapoznał się, przeczytał i zaakceptował następujące warunki.

Aby wziąć udział w tym konkursie, uczestnicy muszą:

a) Zalajkować post konkursowy

b) Udostępnić swoje własne zdjęcie pod postem konkursowym przedstawiające jego wraz z rowerem podczas podróży, treningu lub wycieczki.

Konkurs rozpoczyna się od opublikowania postu w dniu 26 lutego 2020 r., Konkurs kończy się w dniu 8 marca 2020 r., O godzinie 12:00 (UTC+2). Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 3 następnych dni.

Udział jest bezpłatny i nie wiąże się w żaden sposób z zakupem jakichkolwiek produktów. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 16 lat i starsze, mieszkające w Polsce.

Uczestnik gwarantuje, że jego zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich. Dla każdego uczestnika zostanie policzony tylko jeden komentarz.

Nagroda:

Ze wszystkich uczestników konkursu zostanie wybrane 10 najlepszych zdjęć, które zostaną nagrodzone: 1x Deuter Tool Pocket, 1x Koszulka Deuter, 1x Smycz KamilStunts, 1x Autograf Kamila Kobędzowskiego.

Nagroda zostanie wysłana pocztą. Wysyłka obejmuje całą Polskę. Zwycięzca jest proszony o podanie adresu dostawy w wiadomości prywatnej. Wszelkie federalne, stanowe i lokalne podatki związane z otrzymaniem lub wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody leżą wyłącznie w gestii zwycięzcy.

Wyłonienie Zwycięzcy:

Zwycięzca zostanie wybrany przez Organizatora konkursu, po zakończeniu konkursu.

Po ustaleniu zwycięzcy, jego nazwa zostanie podana w komentarzach posta Konkursowego oraz w Stories Organizatora. Ponadto skontaktuje się ze zwycięzcą w ramach prywatnej wiadomości. Zwycięzca ma 14 dni na przesłanie osobistej wiadomości na Facebooku bezpośrednio do strony fan page Kamil Kobędzowski, aby stwierdzić, czy akceptuje swoją nagrodę.

Jeśli uczestnik nie wyśle ​​wymaganej wiadomości do fan page Kamil Kobędzowski w danym okresie, uczestnik straci nagrodę. W takim przypadku Kamil Kobędzowski zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody według własnego uznania.

Ochrona danych
Dane osobowe dotyczące uczestników, takie jak imię i nazwisko oraz adres, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji konkursu i przesłania nagrody. Uczestnik wyraźnie wyraża na to zgodę. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane poza kontekstem tego konkursu.

Uczestnicząc, każdy uczestnik udziela Kamilowi Kobędzowskiemu pozwolenia na wykorzystanie zdjęć swojej nagrody do celów medialnych.

Zakończenie konkursu przed czasem
Kamil Kobędzowski zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany podarunku w dowolnym momencie bez podania przyczyny lub powiadomienia. Mogą to być między innymi przyczyny techniczne (np. Wirus w systemie komputerowym, manipulacja lub błędy w sprzęcie i / lub oprogramowaniu) lub prawne, w których nie można zagwarantować prawidłowego działania konkursu.

Zgłoszenia mogą zostać zdyskwalifikowane za zawieranie nieprzyzwoitych, prowokujących, zniesławiających, erotycznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia lub nieodpowiednich treści. Takie komentarze zostaną zdyskwalifikowane, a także zdjęcia lub komentarze, które naruszają prawa własności lub prawa własności osób trzecich. Organizator tego konkursu zwalnia się z odpowiedzialności za te komentarze, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia nieodpowiednich udziałów lub komentarzy bez uprzedzenia.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kamil Kobędzowski widniejący pod nazwą KamilStunts http://www.kamilstunts.pl/

Zastrzeżenie dotyczące Facebooka / Instagrama
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem lub Instagramem. Punkt kontaktowy i strona odpowiedzialna są wyłącznie organizatorem tego rozdania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.